Boerderij

In de uiterste noordhoek van het Nijhuizumer gebied, vlakbij “de Bombrekken” staat onze boerderij “de Klompepleats”. Heel veel mensen kennen deze boerderij wel en dat komt misschien wel door zijn naam en door de verklaring ervan. 


Er wordt altijd gezegd dat de naam is ontstaan in de Franse tijd. Toen zou de boerderij verkocht zijn voor een paar klompen (en een pond tabak). Vandaar de naam “de Klompepleats”. 

Tegenwoordig is de boerderij heel wat meer waard. Op ons veehouderijbedrijf  melken en verzorgen we 80 koeien. De melk wordt geleverd aan Friesland Campina. Verder hebben we de zorg voor ons jongvee en kalfjes, ongeveer 50.

Zodra het kan lopen onze koeien buiten. Wij beschikken over 50 hectare land (waarvan ongeveer 15 hectare zogenoemd vogeltjesland is). De hectares worden gebruikt voor beweiding van de koeien, maar we gebruiken het gras ook voor onze wintervoervoorraad. In het voorjaar en een deel van de zomer wordt er van het meeste gras kuil gemaakt, en wanneer het mooi weer is maken we vaak ook nog wat hooi. Zo hebben de koeien, maar ook het andere jongvee en de kalfjes genoeg te eten wanneer zij in de herfst en winter weer op stal staan.

Translate »